לימוד תורת הרמח"ל

שאלה

מהו הסדר הנכון ללמוד ספריו של הרמח"ל בסדר מובנה השואף
להתקדם בתורתו

 

 

 

תשובה

מסילת ישרים קודם לכל. ואח"כ דרך ה' ודעת תבונות. בספריו
האחרים נושאי החכמה הפנימית גלויים יותר לכן תיועץ ברבך שימליץ
לך מה ללמוד. לפי הבנתי הרמח"ל לא התכוון שילמדו רק את
ספריו. וע"כ מן הראוי סביר שתוסיף ללמוד גם בספרים אחרים.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |