מדוע חטאו המרגלים לפי הרב קוק

שאלה

לכבוד הרב שלום!

שמעתי שהרב קוק כותב באיזה מקום שהמרגלים, שהיו נשיאים
וחכמים וכו', חטאו משום שפחדו שעם הכניסה לארץ יתמעט לימוד
התורה. האם נכון הדבר?

 

 

 

תשובה

לא זכורה לי התיחסות כזו של הרב זצ"ל.
אך בחסידות, כגון בשפת אמת ועוד נוהגים לפרש עפ"י הזוהר
שהמרגלים חששו מירידה רוחנית בכניסתם לארץ

 

 

 

הרב יעקב אריאל |