מדוע לא נכתב עוה"ב בתורה

שאלה

מה התשובה הפשוטה לשאלה "מדוע לא כתוב עוה"ב בתורה?"

תשובה

עיין אברבנאל תחילת פרשת בחוקותי ובחר את התשובה הנראית לך
פשוטה אחת מהן היא שדבר פשוט וברור אי"צ להזכירו ולכן רק
בספיקות צריך להזכיר.

הרב יעקב אריאל |