מזיקים ומהלך בדרך יחידי

שאלה

שלום לכבוד הרב שליט"א.
ברכת מעין שבע-"נתקנה משום סכנת מזיקין וחיצונים, שבתי כנסיות שלהם לא היו בישוב, והיו שלא מיהרו לבוא, ושהו שם עד לאחר התפילה, וחששו חכמים שלא יסתכנו, לכן האריכו תפילת ציבור".
א.מה הכונה "מזיקין וחיצונים"?
ב.האם בימינו כשאדם הולך יחידי בלילה יש סכנה של מזיקין וחיצונים?
המשנה במסכת אבות:"והמהלך בדרך יחידי". מדוע אסור לאדם ללכת יחידי בלילה?

אשמח אם הרב ירחיב בתשובות.

תודה וכל טוב.

תשובה

א. מזיקים וחיצונים הם כוחות רוחניים שליליים הפוגעים באדם, בעיקר במצבים שהאדם פורש מחברה, או במקומות מרוחקים מחברת בני אדם. בימינו ישנן דעות עד כמה יש לכוחות אלו השפעה עלינו ובא"י במיוחד.
ב. יש אומרים משום חשד בזנות ויש אומרים משום מזיקים.

הרב יעקב אריאל |