מינוי נביא ע"י העם

שאלה

הרמב"ם אומר במבוא למשנה שהנביא הוא זה שהוכר כעוסק בתורה
ובמצוות. למי הרמב"ם מתכוון? לעם או לחכמי התורה?

בברכת התורה

תשובה

פשטות דבריו מורה שהנביא חייב להיות ת"ח.

 

הרב יעקב אריאל |