מכוני קבלה- קבלה לעם

שאלה

ברכות לרוב לראשו של כבוד הרב, מו"ר בכל ענייני ההלכה. ה' יאריך ימיו ושנותיו בטוב ובנעימים להגדיל תורה ולהאדירה, לו ולכל בית ישראל.
ידוע לנו שיש בעיה רצינית עם רוב גדול של המכונים ללימודי קבלה, שבחלקם הגדול גם אם המלמדים יראי שמים, אין ברכה יוצאת על-ידם.
לגבי המכון לקבלה של הרב לייטמן-קבלה לעם- הבנתי שהסוגיא קצת יותר מורכבת ולא חד משמעית כי הוא תלמיד של בעל הסולם ומלמד רק לפי כתביו וכתבים ראויים ומקובלים בכל הדורות. הבעיה העיקרית לפי מה שהבנתי היא שהוא מלמד כל דורש, ללא התנאים המקובלים מזה דורות.

מה יחס ההלכה לדרכו ושיטתו? האם הוא מוקצה כמו שאר הארגונים ללימודי קבלה?
אני משתדל להתעסק בקירוב יהודים לאבינו שבשמים. חבר חילוני שהכרתי לאחרונה, הולך לשיעורי הרב לייטמן ומתקרב דרכם. ע"מ לחזקו ולעזור לו להתקרב, חשוב לי מאוד לדעת מה היחס לדרך זו? האם אני יכול ללכת לשמוע כמה שיעורים אצל הרב לייטמן גם כדי להתקרב ולחזק את החבר הנ"ל, וגם כדי להכיר דרך לקירוב רחוקים, ולראות ממה להתרחק ולהרחיק חוזרים בתשובה, ומה ללמוד מדרכם.
תודה-רבה למו"ר שלט"א.

תשובה

איני מכיר את הרב לייטמן ומכונו. אך מוסרים בשמו שאין צורך לקייים
מצוות. והוא גם רומז לכך בספרו.

תורת הנסתר כשמה וכטבעה להיות נסתרת. ומקומה לאחר שאדם למד כל תורה שבע"פ. היפוך הסדר ע"י אנשים שלא עברו את תהליך לימוד התורה פוגע בתוכן ופוגע בתורה כולה כש"כ שהתלמידים אינם מקיימים תורה ומצוות. אותם הלומדים שדרכי חייהם הפוכים לקדושת התורה וחסרים כל יסוד באמונה הופכים את לימוד חכמת הנסתר למעין כשפים שאמירה או קוד ישנו סדרי עולם לפי צרכיהם זו אינה דרכה של תורה.
ולכן אני מייעץ שתרחיק הן את חברך והן את עצמך מכל המכונים הללו, כולל של הרב לייטמן.

הרב יעקב אריאל |