מכירת סגולות

שאלה

בעלונים לפרשת השבוע ישנן פרסומות למכירת סגולות. הגדילו
בעלון אחד שאף פתחו מדור לסיפור הצלחתן של אותן סגולות.
כיצד צריך להתייחס לכך, והאם יש בכך משום דרכי האמורי?

 

 

 

תשובה

אנו עם סגולה ולא עם סגולות.
חלק מהסגולות חשודות בהשפעות זרות ובחשש עבירות, כגון של ניחוש,
מעונן וכד', אלא א"כ מקורן של הסגולות ידוע לנו כמקור מהימן
ויעיל.
תמים תהיה עם ה' א-לקיך.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |