מלך וסנהדרין

שאלה

לכבוד הרב
האם לסנהדרין יש סמכות להתנגד ולבלום החלטה של מלך?

תשובה

תלוי באלו תחומים המלך החליט. לא בכל תחום יש למלך סמכויות להחליט. ועי' בספרי האחרונים על הל' מלכים.

הרב יעקב אריאל |