מעבר בין שתי נשים

שאלה

אחד מגדולי הרבנים הצהיר שמעבר בין שתי נשים משול למעבר בין
שני חמורים , דבר זה פוגע בכבודה של האישה ואף מבזה אותה
,למה התכוון המשורר?

תשובה

בגמרא פסחים קיא ע"א לא נזכרו חמורים. אלא דקלים ועוד. הרעיון
המובע שם בכל הסוגיה הוא החשש מזוגות דהיינו שניות. שניות היא
מחלוקת, פירוד, קיטוב וכל כיו"ב.
אלה רעיונות עמוקים שרק יודעי חן מבינים אותם ואיני מתמצא בהם
לאשה הנפגעת (בצדק מאחר שהשוו אותה שלא כדין לדבר פוגע)
תאמר שנאמר שם גם על מעבר אשה בין שני אנשים.
הרמב"ם והשו"ע לא הביאו זאת להלכה ואין הדבר מחייב את מי שלא
מבין את משמעות הדברים לעומקם.

 

 

הרב יעקב אריאל |