מקובל או רופא?

שאלה

במידה ו2 רופאים מומחים איבחנו שיש לאדם בעיה רפואית מסויימת (לרבות בתחום הנפשי), והאדם מרגיש את הסבל ומרגיש שהרופאים צודקים, ואילו רב מקובל בעל רוח הקודש טוען שאין לאדם את הבעיה הרפואית הזאת ולמרות שהוא שמע שהרופא אמר שכן יש הוא טוען שאין לאדם בעיה רפואית. אחרי מי הולכים, אחרי הרופאים או אחרי הרב?

השאלה היא קשורה הלכה למעשה.
בעבר שאלתי על כך רב נוסף ומעניין אותי לשמוע גם את דעת הרב.

תשובה

איני יודע לגבי מה השאלה. באופן כללי בבעיה רפואית הולכים רק אחר דעת הרופאים,

עפ"י רוה"ק אין פוסקים הלכה. ולא כל מקובל מקובל עלינו.

יש להזהר משרלטנים. בפרט בעינינים רפואיים, אפילו על ספק פיקוח דוחים שבת ק"ו כאשר מי שאינו מומחה ברפואה חולק על מומחים

הרב יעקב אריאל |