משיח

שאלה

שלום הרב!
למה המשיח לא מוזכר בתורה?הרי העולם זקוק למשיח מאז חטא אדם הראשון? האם גם כשהיה בתי מקדש ציפו למשיח?

תשובה

כל התורה היא חתירה לתיקון העולם "כל ימי חייך" כל מה שאתה
עושה בימי חייך "להביא לימות המשיח" המשיח הוא האידיאה השלמה
של המציאות, לשם כך צריכים לעבוד את ה' ולחיות עפ"י התורה

הרב יעקב אריאל |