נצרות

שאלה

שלום הרב
אני רוצה לכתוב עבודה על ההבדלים בין השקפת היהדות להשקפת הנצרות.
א. האם ניתן לקרוא בכתבי הקודש שלהם?
ב. האם ניתן לצטט מהם או ממאמרים (שאינם נוצריים) המביאים ציטוטים כאלו?

ברצוני להדגיש כי מטרתי אינה מחקרית אלא בכדי "להבדיל בין אור לחושך"
תודה

תשובה

א. אם זו המטרה מותר. ומותר לצטט. אולם יש להעיר כי השקפתך
צריכה להיות מספיק מבוססת ביהדות כדי שלא תתערער מהקריאה
בספרי הנוצרים. כמו"כ קשה להסיק מקריאה השקפת עולם, ולכן
הצעתי ללמוד ספרים של אחרים שהתמודדו עם נושא זה ורק אח"כ
לעיין בכתבים אלו. יש בהוצאת מוסד הרב קוק ספרים של הרב
בן-אמוזג שהעיר על הנצרות וגילה את שקרה.

הרב יעקב אריאל |