סגולה נגד עין הרע

שאלה

כבוד הרב
אמרו לי שהבן איש חי אמר שמישהוא שצריך לשים מלח על עצמו
וזה סגולה נגד עין הרע.
איך יש להתייס לזה ולדברים דומים ולעניין עין הרע בכלל?

 

 

 

תשובה

איני מבין בכך ומי שאינו מקפיד לא מקפיד עמו משמים.

הרב יעקב אריאל |