סגולות

שאלה

שלום הרב.
ישנם סגולות רבות המופיעות בגמרא בדברי הראשונים ובזוהר כגון :
כיסוי הלחם בזמן ברכת המזון, פת שחרית מצלת מן החמה ומן
הצינה ומן המזיקין, לא לעבור בין שני נשים -
מה היחס הנכון כלפי סגולות אלו?

2. ישנם תפילות מיוחדות הנזכורת במקורות שונים ומהוות סגולה לכל
מיני דברים כגון: אמירת "נשמת כל חי" בכל יום , שירת
החיות(אוסף של פסוקים מתהילים אודות הבריאה) - כיצד יש
להתיחס לדברים אלו?
אני מכיר משהו אשר נוהג לאומרם בכל יום ואילו אני טענתי כלפיו
ששעת לימוד תורה כנגדם באותו זמן יכולה להיות מועילה יותר -
האמנם ?? ואם כן מהו האיזון הנכון?

3. אודות אמירת תהילים בכל יום האם נכון הוא המנהג?

4. אימי, אשה עובדת, רוצה לקבל על עצמה התחיבות מסוימת
בל"נ בכל יום , והיא שאלה אותי מה הדבר הנכון לעשות ללמוד
איזה פרק בתנ"ך,הלכה, או כפי שהיא עשתה עד כה להמשיך
לקרוא מס' פרקי תהילים בכל יום?

סליחה על הטורח, אם אודה לרב מראש על התיחסותו.

בברכה וכל טוב
בריאות וישועות ה'.

 

 

תשובה

1. לא כל העניינים שהזכרת הם סגולות יש מהם הדרכות של חז"ל
וראוי לנהוג בהן. לכיסוי הלחם יש רעיון ליודעי חן. פת שחרית מומלצת
ע"י כל הדיאטנים והרופאים. מחקר אחרון הוכיח שהאוכל פת שחרית
משמין פחות ממי שאינו אוכל. לעומת זאת העובר בין שני עצמים (לא
רק נשים אלא גם דקלים ועוד) לא מובא ברמב"ם ובשו"ע ואינו מחייב
אם כי יש נוהגים לחוש לכך. ייתכן משום שהשניות פוגמת ברעיון
הייחוד שהוא אחדמ מעקרי האמונה
2. מה שאתה קורא 'תפילת החיות' כוונתך כנראה ל'פרק שירה'. אין
כאן סגולה אלא רעיון עמוק שכל היצורים "מתפללים" רוצה לומר
מצפים ונכספים לעזרה מגבוה גם אם אינם בעלי הכרה כמונו. ולגבי
אמירתם אם אדם מתכוין באמירתו לאמור בתפילה יש לכך ערך כמעשה
חסידות.
3. המנהג ראוי ורבים מישראל נהגו בכך כל הדורות.הם הביעו בכך
את כיסופיהם לה' ואת בטחונם בו. מי שיכול לעסוק בתורה עדיף
שיקדיש את רוב זמנו וכוחותיו בלימוד תורה
4. אין אדם למד אלא במקום שליבו חפץ והוא הדין לתפילה שתעשה מה
שמקרב אותה יותר לה', אם בתפילה ואם בלימוד.

 

הרב יעקב אריאל |