סנהדרין

שאלה

לכבוד הרב
בזמן שיש סנהדרין, מי ממנה את חברי הסנהדרין?
ומי קובע את הדירוג שלהם? (כגון מי ישב יותר קרוב לנשיא, ומי יהיה האב בית דין ומי יהיה הנשיא)

 

תשובה

הממנעים והמדרגים הם גדולי תלמידי הכמים שבדור היושבים בסנהדרין.

הרב יעקב אריאל |