ספריו של הרצל

שאלה

האם מותר לקרוא ספריו של הרצל (במיוחד מבחינת ביטול זמן ותורה)? האם יש ערך לקריאתם לכתחילה?

תשובה

מותר לקרוא וצריך להתבונן בתוכנם מצד התוכן האמוני הגנוז בדבריו.
עם זאת יש להפעיל את חוש הבקורת על רעיונות גרועים , כגון יחס לדת, לרבנים, לירושלים ועוד עי' בספר 'מוולז'ין עד ירושלים' כמה הערכה היתה להרצל ע"י גדולי ישראל וקהילות ישראל.

 

הרב יעקב אריאל |