סתירה בין הרצי"ה לראי"ה- תפקיד שני המשיחים

שאלה

שלום הרב,

בשיחה לפרשת ויגש שנת תשל"ח (מופיע ב"מתוך התורה הגואלת") הרצי"ה אומר שמשיח בן דוד אחראי לדברים החומריים בעם ישראל כמו צבא ומדינה ואילו משיח בן יוסף אחראי לדברים הרוחניים כגון לימוד התורה וכד.
זאת לכאורה בניגוד גמור לדבריו המפורסמים של אביו הראי"ה ב"המספד בירושלים", שם התפקידים שמייחס הרב זצ"ל לשני המשיחים הפוך.

כיצד אפשר ליישב את הסתירה?

תודה רבה!

תשובה

איני יודע, ותשאל ישירות את מפרסם השיחות - הרב חיים אביהוא שוורץ שמלמד בישיבת בית אל.

הרב יעקב אריאל |