עליה לקברי קדושים

שאלה

מה דעת הרב בנושא עליה לקברי קדושים

תשובה

במסגרת האתר כבר נענו כמה תשובות לכך. באופן כללי ישנו מקום
לעלות ולהתפלל ע"י קברי קדושים מפני שהמקום מסוגל יותר לתפילה,
ועם זאת אין מתפללים למת ולא מבקשים ממנו בקשות.

 

הרב יעקב אריאל |