עליות וירידות

שאלה

בס"ד
שלום עליכם ובוקר טוב הרב!!!
1.הרב אני ברוך ד' לומד בישיבת
הסדר.שאלתי היא:מדוע יש עליות
וירידות ברוחניות.למה אין
פתאום חשק ורצון ללמוד תורה.
למה יש "משבר"?
2.מה דעת הרב בנושא לעליה להר
הבית.כאשר עולים למקום מתוך
כובד ראש ויראה בקבוצה
מאורגנת,עם כל ההכנות
הדרושות.

 

 

 

תשובה

1. עליות וירידות נובעות מסיבות פנימיות וסיבות חיצוניות. החיצוניות הן
הסביבה ההחברה וההשפעה הרוחנית מבחוץ. הפנימיות נובעות מהיציבות
האישית של כ"א וממתחים נפשיים. ובדר"כ רוב העוסקים בעניינים
רוחניים נתונים למצבי נפש כאלה. ובלשון הרב קוק הטיפוסים
המתנודדים. מה שצריך הוא לחזק עצמו בשעות משבר, ולדעת שהמצב
הוא ארעי וחולף. ועם זאת לברר לך באילו תחומים הינך מקבל/מתעלה
אף בשעות משבר כגון מעשי צדיקים או טיולים בארץ, ולפי"ז ברגעי
משבר תוכל לנתב את עצמך איך להשיב לעצמך את ששון ישעו של
הקב"ה.
2. כתבתי על כך תשובה בספרי שו"ת באהלה של תורה ח"ד סימן
כג.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |