עמוד האש ועמוד הענן

שאלה

בס"ד
לרב שלום,
1.ממתי בדיוק התחיל ללוות עמוד האש ועמוד הענן את בנ"י? האם מרגע שיצאו ממצרים או מתחילת מסעם השני?
2.עד מתי ליווה אותם?ובמשך כמה זמן?
3.האם אפשר להגיד כי נעמי נקראה כך מכיוון שבהתחלה חיייה היו נעימים ואח"כ היא מבקשת שיקראו לה מרה מכיוון הסבל והמרירות שעברה בחייה?
4.האם פרעה טבע בקריעת ים סוף ולמה?

תשובה

1. בתחילת פרשת בשלח וה' לפניהם יומם וכו' משמע שמעת שיצאו ממצרים.
2. נראה שעד כניסתם לארץ כך נאמר בפסיקתא זוטרתא (לקח טוב, במדבר פר' במדבר פג ע"א): "וארון וענן הולך דרך שלשת ימים לתור להם מנוחה. וענן שכינה שהיה ביניהן". וכ"נ מסוף ס' שמות.
3. זה נראה פשט לשונה.
4. זו מחלוקת במכילתא דרבי ישמעאל (בשלח, מסכתא דויהי פ"ו): "ר' נחמיה אומר חוץ מפרעה עליו הכתוב אומר ואולם בעבור זאת העמדתיך (שמות ט טז). ויש אומרים באחרונה ירד פרעה וטבע שנ' כי בא סוס פרעה ברכבו ובפרשיו בים וישב ה' עליהם את מי הים".

הרב יעקב אריאל |