עשיית מצווה

שאלה

מי מקיים את המצווה יותר בשלמות מי שחייב לעשות מצוות ועושה או
מי שלא חייב ועושה?

 

 

 

תשובה

הוכרע בכמה מקומות בש"ס (ב"ק לח, א; פז, א; ע"ז ג, א)
שגדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |