.."פירוש הפסוק "ויתהלך חנוך

שאלה

אני לא מבינה את הפסוק בספר בראשית פרק ה':"ויתהלך חנוך
את האלוקים ואיננו כי לקח אותו האלוהים.."(מקווה שציטטתי נכון
את הפסוק) אשמח אם תסביר מהי כוונת הפסוק-איך חנוך הלך בדרך
ה' ופתאום אומרים כי הוא נפטר? באמת שלא הבנתי..

בתומ"ר.

 

 

תשובה

ה'לקיחה' האלוקית מתפרשת ע"י חז"ל בשתי דרכים. 1) הקב"ה המית
אותו ב'צעירותו' (לעומת אריכות ימי הדורות הללו) לפני שיגרר אחר
עוונות אנשי דורו. ויש בכך ללמדנו על דור המבול והפערים העצומים
בין אנשי אותם דורות, וכמה הסגולה האלוקית יכלה להתבטל לולא
השמירה מגבוה עליה.
2) הקב"ה נטלו מהעולם מרוב צידקותו והרי הוא ממשיך ומשמש כאחד
ממלאכי מרום. אף לפי הפירוש השני הצד החיצוני הוא מיתה מפני
שאי"צ בגוף בעליונים. אולם משמעותו גדולה אף עבורנו להשמיענו
שעוה"ז אינו מסוגל למלא את מלוא ההתעלות האנושית, וע"כ אף מה
שנראה אצלנו כמוות וחידלון באמיתות העניין הוא התעלות לעליונים.
ומכאן הבנה יותר עמוקה למהות עולם הזה, ומה המדרגה שאדם יכול
להגיע אליה ע"י עבודתו בשלמות.

הרב יעקב אריאל |