פירוש קאסוטו

שאלה

מהו פרוש קסוטו ומה מותר ואסור בענין זה
איך אני מסביר לאדם חילוני שזו לא הכתובת הנכונה להבנת
הכתובים?

 

 

 

תשובה

איני מכיר את הפירוש
את התנ"ך יש ללמוד רק עפ"י פרשנים הנאמנים לרוח התנ"ך
ומזדהים עם דרישותיו.
מי שלמשל אינו מאמין בה' או בהשגחתו והתגלותו יכול לפרש תנך?
אין בכך התיחסות לקסוטו שכאמור איני מכירו

 

 

 

הרב יעקב אריאל |