פרשת קורח

שאלה

לרב שלום,

1. בבקשה אם תוכל להגיד לי מה הייתה טענתו של קורח כלפי משה ואהרון במילים פשוטות ומובנות שאותן אפשר להסביר לתלמידות בכיתה ד ?

2. האם טענתו הייתה :" מה תתנשאו על קהל ה הרי כל העדה קדושים"?

3. מה הפירוש של הפסוק (בשאלה 2 )

4. האם כדאי להכניס גם בטענתם של קורח ועדתו את העניין של אליצפן או מספיק את פשט הפסוקים ואם יתעורר בשיעור שאלה מדוע קורח ועדתו נזכרים עכשיו להתלונן אכניס את המניע של אליצפן או מלכתחילה כדאי להכניס בטיעון של קורח את העניין של אליצפן (אני מתלבטת כי זה לא פשט הפסוקים)?

5.למה דתן ואבירם לא השתתפו במבחן המחתות הרי גם היו שותפים במחלוקת?

6.למה רק אהרון השתתף במבחן המחתות ולא משה הרי הטענה של קורח ועדתו הייתה כלפי שניהם?

7.מי טען את הטענה כלפי משה ואהרון ?האם רק קורח או שהצטרפו אליו עוד אנשים אם כן מי הם?

8.מי בחר באהרון לכהונה הגדולה?הרי קורח טען כי אהרון נבחר ע"י אהרון? 

9. מה היה תפקידיהם של 250 האנשים שנחשבו חשובים?

10.מדוע דווקא משה בחר במבחן המחתות ?  

11.מה היה המניע של קורח כבוד או קנאה?

תשובה

מציע לך שתלמדי את הפרשה עם פירוש הנצי"ב העמק דבר - התשובה ארוכה מדי לאתר.

הרב יעקב אריאל |