צדיק גוזר והקב"ה מקיים

שאלה

שלום וברכה,
האם הכלל "צדיק גוזר והקב"ה מקיים" הוא סגולה או הבטחה מוחלטת?
כלומר האם יכולה להיות מציאות שצדיק אמת גזר משהו והקב"ה לא
קיים דברו? או שצדיק יגזור משהו והחטא יגרום לבטלו?

תשובה

זו הבטחה לראויים לכך, ויש תנאים נוספים לעיכוב, מצד מעלת הדור,
ומצד מעלת הצדיק, ומצד נושא הגזירה כפרטית או כצבורית והרבה
מדרגות בכל דבר ודבר, ולכן זהו כלל שיש לו פרטים רבים ומצבים
שונים.

הרב יעקב אריאל |