קברי צדיקים ונסיעה לאומן

שאלה

כבוד הרב,
האם זה נכון שהרב קוק זצ"ל אומר שאין מצוה ללכת לקברי
צדיקים וזה רק תועלת רוחני וגם שלאלה שאומרים שזה מצוה
(רש"ש) אין סיבה לצאת לחו"ל בשביל זה כי יש קברי צדיקים בארץ?

על בסיס זה האם זה לא נכון לצאת לאומן לקבר של רבי נחמן מברסלב?

תשובה

יש לנו את קברי האבות בחברון וקבר רחל והם ודאי עולים על כל
הצדיקים הקבורים בחו"ל. ומלבד זאת עשרות קברי צדיקים בארץ
בגליל וליד ירושלים ומדוע שנצא לשם?
ובאשר לאומן. ר' נחמן סיכן את חייו כדי להגיע לא"י ונחת בחיפה
שהייתה כפר דייגים עלוב בערב ר"ה.לדבריו ההשגות שהשיג באותו ר"ה
בארץ היו הנעלות בחייו. כיצד יתכן שננטוש את המקום הקדוש
והקרוב לשכינה כדי להתפלל באומן? זהו נגד רצונו של ר' נחמן.
המלצתו לבוא להתפלל אצלו נועדה לחסידיו באוקראינה ולא לתושבי הארץ.

הרב יעקב אריאל |