קברי צדיקים

שאלה

מה הטעם שנהגו ללכת לקברים, ולקברי צדיקים בכלל? אם בשביל לעורר את זכותם או שיתפללו עבורינו מה המשמעות למקום הקבר מדוע שלא נאמר בבהכנ"ס בזכות צדיק פלוני וכדו'?

 

 

תשובה

המנהג הוא קדום מימות כלב בן יפונה. הפניה היא לרבש"ע שבזכות אותו צדיק יושיע וכנראה שהמקום גורם. אין הפניה לאותו צדיק כדי שלא יראה כפונה אל המתים ח"ו.

 

 

הרב יעקב אריאל |