קירוב רחוקים וספר "תורת מלך"

שאלה

שלום לרב,
אני ממש זקוק לעצתו של הרב בעניין מסוים.

באופן די קבוע, אני עוסק בפעילות של קירוב רחוקים, ע"י שיחה, הסברים וגם מענה לטענות שונות. לאחרונה, לאחר העניין שנוצר עם פרסום הספר "תורת מלך" ממש הותקפתי בטענות קשות בנוגע לכך, בתחילה נסיתי לעדן את העניין אך בצדק נעניתי בכך שסוף סוף מדובר בעניין הלכתי ולא בהבעת דעה, לאחר מכן אף נסיתי להסביר שקודם כל יש להבין את הדברים מתוכם ולא מן התקשורת, אך למרבה הפלא אחד אף השיג את הספר, ובא אלי במיני טענות לגביי הדברים הכתובים בספר והרוח אשר מלווה אותו, בסופו של דבר אחד האנשים שזמן רב אני איתו בקשר אף שאל איזה מן "דעת תורה" זו? האם זו דעת התורה? האם זו רוח ההלכה?
ופשוט קם והלך וטען שאם כך הדבר הוא אינו רוצה לקחת שום חלק בתורה זו. אני גם רוצה לציין שזה אדם רציני מאד אשר זמן רב ממש מקשיב, מפנים ומגלה עניין רב, וכמו כן עוד באו במיני טענות בעיקר על רוח הדברים. עניין זה יצר מתח רב וכעס בקרבם.
אני ממש מבקש מהרב עצה, כיצד אני יכול לענות לדברים אלו,לטענות קשות אלו ולנסות "להרפות" את המתח שנוצר.

תשובה

אתה יכול לומר שאינך אחראי לכל דבר הנדפס,
זו דעה חריגה המפרשת את המקורות בדרך חד צדדית ואינה דעת התורה כפי שהיא מקובלת על רוב תלמידי החכמים.
אתה מביא לאנשים את הדרך שאתה מבין בתורה, והם יתקרבו ויבינו לפי מעלתם ויכולתם.

הרב יעקב אריאל |