קריאת ספרות ועיתונות חול

שאלה

לכבוד הרה"ג יעקב אריאל.
מה מותר ומה אסור בקריאת ספרים, מבחינת חשש הרהור .
השאלה כללית מאוד ומכוונת הן לתחומים כספרות יפה ושירה
חילונית, והן לתחומים כמו מדע פופולרי ופובליציסטיקה שהם די
נקיים ומדי פעם נכנס משהו.
עד כמה יש הגדרות אובייקטיביות ועד כמה זה תלוי באדם?
לא הצלחתי לפרט יותר, ובודאי הרב יפרט ברמה הנראית לו.
תודה רבה,

 

 

 

 

 

תשובה

דברים המביאים להרהור אסורים שאר דברים מותרים.

 

 

הרב יעקב אריאל |