ריה"ל אצל הראשונים

שאלה

שלום וברכה.
בדורות האחרונים ספר הכוזרי מאוד נהיה בעל חשיבות,כמו למשל דברי הגר"א שהספר קדוש וטהור וכל עיקרי אמונת ישראל ותורתו תלויים בו.כמו כן הרצי"ה היה אומר שהוא קודש קודשים וכן הלאה.
א)איך זה שאצל הראשונים הוא לא מוזכר כלל (לא שאני בקי בכל דבריהם,אבל במסגרת הבגרות במחשבת ומה שלמדתי בעצמי כך ראיתי).

הנה דוגמא של כמה מפורסמים שבסוגריים שנת לידתם לעומת ריהל שנולד ב-1075: רמב"ם(1134),רד"ק(1160),רמב"ן(1194),ר אהרון הלוי(1235) ור"י אלבו(1380). ואי אפשר לומר שזה בגלל נסיעתו לארץ ישראל,שהרי גם אחרים נסעו ולא נשתכחה תורתם,כמו בעלי התוספות והרמב"ן.

אז בקיצור-איך בתקופת הראשונים לא התפרסמו דבריו ואילו בתקופת האחרונים כן?

ב)האם בשל היותו של הכוזרי ספר שהתורה תלויה בו מקבלים את כל דבריו לגמרי וכל שיטתו? (לדוגמא מחלוקת עם הרמב"ם לגבי פסיקה על פי נבואה).

תשובה

א. אין זה נכון שהוא לא נזכר אצל הראשונים הוא מוזכר בפירוש ראב"ע עה"ת. באופן כללי יש מעט התייחסות הדדית בין הראשונים אלא בהתכתבות ביניהם.
אולם הייתה לו השפעה עצומה על ספרות המחשבה, מבלי שהוזכר במפורש. גם הרמב"ם מתיחס אליו רבות אם כי בצורה סמויה. כמו"כ ריה"ל כתב פיוטים שנכנסו לתפילות.
כל עוד שלטה הפילסופיה בעולם ובישראל הוא הוצנע, אך בסוף ימי הביניים הועם זהרה של הפילוסופיה ומאז הוא הוחזר לכותל המזרח של מחשבת ישראל.
ב. איננו כדאים להכריע בין הראשונים.

הרב יעקב אריאל |