רעיון העקידה

שאלה

ישנם הרבה צדדים לעקידה ואף רעיון זה גנוז בתוכם.

תשובה

שלום לכת"ר.
נראה לי שהמאמר בנושא המופיע באתר של כבודו קטוע ולמעשה
הכותרת איננה מתאימה לתוכן המאמר, נא בדיקתו.
ומעניין לעניין באותו העניין, האם כת"ר מקבל את הרעיון ששמעתי
בנושא והוא:שרעיון העקידה המרכזי הינו שהאדם "מקריב" את כל
אשר לו למען עבודת ה' שזהו הרעיון המרכזי בהשקפת היהדות
ןמבטא את עבודת ה' של האדם בכל כוחו ומאודו למול "השתי
וערב" בדת המשולשת בה "האל" כביכול "מקריב" את אשר לו
למען האדם, הווי אומר שהאל בה לספק את צרכי האדם (עפ"י
הדת המשולשת).

בכבוד רב

הרב יעקב אריאל |