שאלה באגרות הקודש - המשך

שאלה

שלום רב

המשך שאלתי בנוגע להכנסת מכתב
באגרות הקודש בצורה אראית

המכתב מנוסח: "לכ' הרבי מילובוויטש מה"מ שליט"א"

(שלפי הסבר דרגתו הרוחנית - לדעתם עדיין חי)

ובמטרה שהוא יענה אל תשובתם

1. האם עדין יש היתר תורני לכך
2. האם נעשה דבר דומה בעבר אשר מותר הלכתית כמו דיבור
למת אל תפילה.

 

 

 

 

תשובה

אם הפנייה היא לרבי יש כאן פניה למת, אך אם הפנייה היא לספר
אין כאן פניה למת. אלא יש כאן חששות אחרים של מעשים אי
רציונאליים ראה רמב"ם הל' ע"ז פי"א. פנה בהסברים לכך לחסידי חב"ד

הרב יעקב אריאל |