שאלה באמונה

שאלה

בס"ד

שלום לכבוד הרב

מהי הנחת הבסיס שהקב"ה מושלם?
למשל-אנו יודעים כי הוא מעל הזמן, אנו גם יודעים כי אין לו
גוף, אבל מנין לנו כל השאר?

(הרמב"ם ביסודי התורה כותב שלקב"ה יש כח אינסופי מזה שהגלגל
תמיד נע.
לא הבנתי מה הקשר? למה זה הופך לאינסופי?
למשל: אני יכול לרוץ מהר לכחצי שעה. זה גבול היכולת שלי.
אבל באותה חצי שעה שאני רץ- אני בלי הפסקה.
אז א"כ מה הראיה מזה שהגלגל תמיד נע? מי אומר לנו שהגלגל
לא יפסיק יום אחד כשיגמר הכח ח"ו? כשתגיע שיא היכולת?- זה לא
ממש עיקר השאלה שלי אז בבקשה לא להתמקד יותר מדי בשאלה
הזו אלא בהמשך)

אבל בכל אופן- אף אם נקבל שהקב"ה אינו גוף וקיים לנצח, מנין
לנו למשל שאינו משקר ח"ו? מנין לנו שהוא טוב מושלם שרוצה
להיטיב? כי כתוב בתורה? ומנין לנו שגם זה אמת? כלומר שכל מה
שכתוב בתורה באמת יקרה?

תודה רבה.

 

 

 

 

תשובה

האתר אינו המקום לבירורי אמונה ארוכים ועמוקים, עניינים כאלו צריכים
להתברר בשיעורים פנים אל פנים.
ציטטת למשל ציטטה חלקיקית ממורה נבוכים עיין שם לעומק ולמד
את הנושא במילואו ותיווכח שהרמב"ם כבר התחשב בשאלתך וענה
עליה.
עם זאת צריכים לומר שהנחות הפיסיקה עליהן הסתמך הרמב"ם היו
מקובלות במדע מאות שנים בעקבות אריסטוטלס. המדע החדש אינו
מקבל הנחות אלה ואכן איננו בונים כיום את האמונה על בסיס הנחות
מדעיות משוערות.
הפילוסופיה המודרנית מניחה את השלמות הא-להית כדבר פשוט, ראה
דקארט, שפינוזה ועוד
אתה רואה שהנושא עמוק מאוד ורחב מאוד ולא כאן המקום להתיחס
אליו
לימוד נושאים אלו מחייב מאמץ אינטלקטואלי אדיר, רצון אמיתי לדעת
את האמת וגם קצת ענווה

 

 

 

הרב יעקב אריאל |