שאלה בנושא אמונה באלוקים

שאלה

כבוד הרב שלום,

יש לי שאלה מבחינת הההיגיון לגבי האמונה באלוקים.

אם נניח שיש כח עליון שברא את העולם אז עולה מכאן שאלה.

מצד אחד רבים מחזיקים בטיעון שלא ייתכן שעולם כה מופלא
ומורכב קיים מעצמו - אז אם נשתמש בהיגיון, הרי ש*קל וחומר*
שלא ייתכן שאלוקים נוצר מעצמו - הרי אלוקים אמור להיות דבר
הרבה יותר מורכב מהעולם.


לעניות דעתי, הרבה יותר הגיוני להניח דווקא שאין כוח עליון שברא
את העולם, כי כפי שאמרתי: אם את העולם קשה לקבל שהוא
נוצר מעצמו - אז וקל וחומר שהרבה יותר קשה לקבל שאלוקים
נוצר מעצמו.

מהי דעת כבוד הרב?

 

 

תשובה

יש לך טעות לוגית
יצאת מנקודת הנחה שלעולם מורכב חייב להיות מרכיב שהוא עצמו
אינו מורכב כי אם הוא מורכב היה מישהו צריך להרכיב אותו. ע"כ
אתה צריך להגיע למסקנה המחייבת שיש ישות לא מורכבת אלא
מופשטת מכל משהו חומרי אין סופית בזמן ובמקום שלא נוצרה מעולם
ורק היא יכולה להיות המקור של כל המציאות המורכבת שלנו.
ישות כזו לא נתפסת בחושים ולא ניתנת להשגה אנושית
לעומת זאת אתה שוקל את השאלות בתפיסות אנושיות וחושב שבכך
הקפת את המציאות. והרי מדענים בכירים יודעים שהידע שלנו מוגבל
וחלקי וזה בתוך עולמנו ומה נאמר על המהות היוצרת את עולמנו
ונותנת לו את כל היכולות למודעות. על כרחך שכל השאלות שהינך
מציב כלפי רבש"ע הן מתוך עולם מושגים קטן מוגבל ונברא שבן רגע
היה ובן רגע אבד. דוגמא מתוך עולמנו למוגבלות שלנו כותב הרמב"ם
שעיוור מלידה אינו משיג מה הם צבעים, הוא יכול ללמוד על אורך גל
וכד' אבל בצורה רגשית והרגשתית הוא לא ישיג זאת. כך ויותר מכך
איננו משיגים כלל בבוראנו וע"כ נצטמצם בשאלות אשר שייכות לנו ולא
נשאל ונחקור מעבר לנו.

הרב יעקב אריאל |