שאלה מתוך הכוזרי

שאלה

כבוד הרב שליט"א,
בתחילת ספר הכוזרי טוען הפילוסוף, שלאלוה אין לא רצון ולא
שנאה, והוא מרומם מכל רצון וכוונה, שהרי הכוונה מורה על העדר
וחוסר.
לעומת הפילוסופים אנו טוענים כי הקב"ה משגיח ויש לפניו רצון,
אם כך איך נוכל להגיד שהקב"ה חסר במשהו?
תודה מראש.

 

 

 

תשובה

ריה"ל אינו מתיחס לטענה זו של הפילוסוף כי עבורו העובדות עולות
על הספקולציות הפילוסופיות ועובדה היא ה' מצוה אותנו ו ודור
ששמאתנו ומצפהמאתנחו שננתנה כראוי. א"כ יש רצון א-לקי. וע"כ
איננו מודים לדברי הפילוסופים כי הכונה והרצון מוכיחים על חוסר, וע"כ
המסקנה העולה שכל הרוצה חסר אינה נכונה. אלא מדרך הטוב
להיטיב ואע"פ שלנותן הטובה לא יתוסף מאומה.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |