שיוך של הנפש האלוקית לעם ישראל

שאלה

שלום רב,
עיינתי בביאורו של הרב עדין אבן-ישראל לספר התניא (לקוטי אמרים פרק ב).
ברצוני להבין את השיוך של הנפש האלוקית לעם ישראל (ליהודים בלבד).
בבראשית (ב,ז) נאמר "ויפח באפיו נשמת חיים", אני מבין שיש  הבדל בין "דבר  בין כח החיים שבדיבור האלוקי, ובין כוח החיים שב"ויפח באפיו וגו", נתינה שנותן הקב"ה משהו מעצמו, נשמת האדם שהיא חלק אלוקה ממעל ממש.
אני גם מבין שכתוב "כך על דרך משל נשמות ישראל עלו המחשבה" (זהר ח"ב קיט,ב) שביטוי זה הוא צד אחר של הביטוי "ויפח באפיו נשמת חיים".
שאלתי היא כיצד הנשמה האלוקית קיימת רק ביהודים שהרי בבראשית (ב,ז) מדובר למיטב ידיעתי באדם הראשון שהוא גם המקור של הגויים ? אם כן, מהיכן למדו על פי הכתוב את ההפרדה בין העם היהודי לשאר האומות (לעניין הנשמה האלוקית) כבר בבריאת האדם הראשון.

תשובה

תפנה ישירות לרב עדין אבן-ישראל.

הרב יעקב אריאל |