שמוש במילים לועזיות

שאלה

במאמרים שונים של הרב שזכיתי לקרוא אני רואה שהרב משתמש
במילים לועזיות. אשמח לשמוע התיחסות הרב לטוענים שיש להמנע מכך.

תשובה

ישנן מילים בעברית שתואמות את המושגים וישנם מושגים שאין להם
בעברית מילה מתאימה ולכן אני משתמש במילה לועזית. אגב בתורה
ישנן שתי מילים (יגר סהדותא) בלועזית. בנביאים פסוק שלם (בירמיהו
י) ובכתובים פרקים שלמים בדניאל ובעזרא ונחמיה. ועי' תוס' ב"ק פג
א ד"ה לשון סורסי.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |