תהילתי יספרו - רק כדי לצרף את הבריות?

שאלה

1. אולי ביקורת המקרא צודקת?
2. מדוע אנו אומרים שהקב"ה רוצה שאנו נהיה היח"צנים שלו?
3. מדוע לא שומעים את הרבנים הבכירים באופן שיטתי,אמיץ
ומחובר למתרחד בשאלות השעה כמו: סחר בנשים, פער בין עניים
ועשירים, חיזוק עמותות חסד וכו'

 

 

 

תשובה

1. אף אם לא היו עומדים רגלינו בהר סיני ולא היינו מקובלים מכל עם
ישראל דור אחר דור בנבואה ובתורה את היותנו עם ה' – לא
היה שום מקום לביקורת המקרא. והטעם פשוט, יחסה הוא לא מדעי
כלל לתורה ולתנ"ך - היינו אינו אובייקטיבי, בהתבוננות וחקירה ישרה,
אלא מלכתחילה עניינו לחתוך ולקטוע דבר המבטיח ששום דבר שלם לא
יצא ממנו. ולימוד אמתי צריך להיות מתוך לימוד הדבר בשלמותו
ומתוך יחס נכון ללתנ"ך.
2. מעולם לא שמעתי מימרה כגון זו שהקב"ה רוצה שנהיה
היחצני"ם שלו. כנראה שמקור הבעה כזו היא מזלזלת וקנטרנית.
הקב"ה בחר בנו ויצרנו להיות עמו. אם אנו ממלכת כהנים וגוי קדוש
ממילא: וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך. וכבר
כתב הר"ן בדרשותיו שהגויים אינם יכולים להבין את חכמת התורה
וההדרכה האלוקית, אלא מתוך שלמות החיים שבה ישראל מתנהלים
בעוה"ז הם יכירו ויאמרו רק עם חכם ונבון, ומתוך כך הם ילמדו על
התורה ודרכיה. (כמלכת שבא בימי שלמה המלך).
ראה את מעשה ה' בהשבת ישראל לארצו וחזרתו לאט לאט למצבו
השלם מול קיום מופלא באלפיים שנות גלות כבשה אחת בין שבעים
זאבים. התמצא עם דוגמתו בעולם? וכי צריך ליחצנו"ת כדי להראות מה
גדולים מעשה אלוקינו.
3. איני יודע מי הם רבנים בכירים ומי זוטרים. עיין באתר זה ותמצא
הרבה התיחסויות לבעיות השעה של עם ישראל. ובאופן כללי רבנים הם
מחנכים הם אינם אנשי משטרה ובסמכויות הנתונות בידם היום אין כמעט
סמכויות ביצוע. הקהילות שמסביבם עסוקות בחלק מהבעיות שהעלית והם
מחנכים בע"פ ובכתב לראוי לפי דרכה של תורה. ולדוגמא סמוך
לט"ו בשבט השנה ערך מכון התורה והארץ בשיתוף עם אונ' בר אילן
כנס שכולו הוקדש לבעיות סוציאליות חברתיות צדקה וחסד. השתתפו
בו: שר הרווחה, פרופסורים ורבנים. וכולו עסק בזעקה החברתית
הנשמעת מפיך.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |