תחיית בן השונמית

שאלה

שלום כבוד הרב!
אני שליח בחו"ל ואחד מחברי הקהילה שאל אותי לגבי ההפטרת השבוע.
בהפטרת השבוע מופיע גם מות ותחיית בן השונמית!
ובאחד הפסוקים מופיע הביטוי "ראשי ראשי..."
רוב הפרשנים מפרשים את הביטוי בצורה הפיוטית של כמו "מעי מעי..."(רש"י)

ולשאלה:האדם הוא רופא חשוב בקהילה והוא שאל למה בכלל מופיע ראשי ראשי ולמה פעמיים והוא ביקש לתרץ בצורה הרפואית שלדעתו בן השונמית נכנס ל"קומה"!והוא ביקש לדעת האם יש לכך מקור הלכתי רעיוני/פרשני כלשהוא.... לאחר חיפוש ממושך בספרות שאני מכיר לא מצאתי לכך שום הקשר וחיפשתי גם ברשת וגם שם לא נמצא משהו!
אשמח עם הרב יעזור לי במקורות לרעיון היפה הזה!

תשובה

הרמב"ם במו"נ מביא את הרעיון הזה שנתעלף/ קומה/ איבד הכרה וכד' בשם האנדלוסים.

מבחינה אמונית אין לכך משמעות. רבש"ע שבידו נפש כל חי מרפא חולים ומחיה מתים כפי שאנו אומרים בתפילותינו שלש פעמים ביום. וא"כ וכי עם קומה יותר קל להתמודד מאשר תחית המתים?!

הרב יעקב אריאל |