האם יש איסור להטיל תכלת בציצית בימינו?

שאלה

רציתי לברר את דעת הרב אריאל .האם יש איסור כל שהוא בהטלת ציצית תכלת בימינו כשרוב גדולי ישראל (לפחות בגלוי)עדיין לא שמים תכלת בציציותיהם . שאלתי היא במישור ההלכתי גרידה אשמח מאד לקבל תשובה ברורה.

תשובה

אין איסור

הרב יעקב אריאל |