עבודה במקום שלא מקפיד על הלכה

שאלה

האם מותר לעבוד כתופרת במקום שבו מייצרים גם דברים שאינם בגדרי ההלכה מבחינת צניעות? האם יש הבדל בעניין הזה בין מקום שתופר ללקוחה על פי הזמנה אישית שלה או שתופר לחנויות?

תודה רבה.

תשובה

במקום שתופר לחנויות ניתן להקל משום שאולי ימכרו לנכרים או לישראל שילבשו תחתיו בגדים נוספים. ללקוחה שרוצה במיוחד בגד לא צנוע ישנה בעיה של סיוע לדבר עבירה.

 

הרב יעקב אריאל |