עבודה לאחר חופשת לידה

שאלה

אישתי לאחר לידה וקיבלה הצעה לעבוד.
ראינו בהנחיות של משרד התמ"ת שאסור לה לעבוד עד 98 ימים לאחר הלידה האם מותר לה לעבוד כעת ולקבל את שכרה לאחר החופשת לידה כשעות נוספות על עבודתה?

תשובה

איני מבין בתקנות התמ"ת תתייעצו עם עו"ד למה כוונת המחוקק.

הרב יעקב אריאל |