גרה קטנה

שאלה

מכרה שלי, חילונית גמורה שאוכלת ביו"כ וכו' אימצה ילדה גויה גמורה (ללא "דם" יהודי) אין בכוונתה לשנות את אורח חייה (למשל היא אפילו לא נשואה למי שהיא חיה איתו) אף על פי כן "גוירה" הילדה על נקלה בבית הדין שבמרכז שפירא שידוע לחילונים ככזה שאינו עושה "בעיות" בגיור.
שאלתי היא האם יש לנהוג בילדה לחומרא ולקולא כגויה והאם אין בכך הוצאת לעז על הדיינים?

 

תשובה

גר קטן מגוייר על דעת בית דין ויכול לפרוש לגויותו בהגיעו לגיל מצוות. וע"כ כאן בינתיים הילדה גיורת אלא א"כ לא תקיים מצוות בגדלותה.
יתכן שהעלימו חלק מהמידע מביה"ד. פנה לביה"ד עם המידע שבידך ע"מ שהנושא יבדק מחדש.

 

הרב יעקב אריאל |