חנוכת בית וקביעת מזוזה

שאלה

חנוכת בית
אם יש כבר מזוזות חדשות מקובעות בבית, האם בחנוכת בית צריך לתקוע מזוזה בכל מקרה? להסיר מזוזה ולקבעה שוב, האם זה מותר?

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´

חנוכת הבית עניינו לחנוך את הבית בדברי תורה, ועל כן העיקר זה העיסוק בדברי תורה. המזוזה הוזכרה אבל רק בחלק קטן מהראשונים ולא להלכה, על כן אין להוריד מזוזות בחנוכת הבית.


בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/1/2013 1:36:02 PM