מיהו יהודי?

שאלה

שלום לכבוד הרב.
ידוע שמי שנולד לאם יהודיה מוגדר כיהודי,והמחלוקת בין תוס'
לרמב"ן ממתי חל דין זה.
אך רציתי לדעת היכן המקור לדין זה?האם זה נלמד מפס' מסויים
או שזה הלכה למשה מסיני? אשמח אם הרב יוכל לציין את המקור.
תודה רבה.

תשובה

זו גמרא ידועה המופיעה בכמה מקומות כגון (יבמות כג ע"א, קידושין
סח, ב): "כי יסיר את בנך מאחרי, בנך מישראלית קרוי בנך, ואין
בנך הבא מן העובדת כוכבים קרוי בנך אלא בנה".

הרב יעקב אריאל |