חיוב האמא בפדיון בנה

שאלה

שלום לכבוד הרב.
מדוע אין האישה יכולה לפדות את בנה בכורה?
תודה רבה.

תשובה

כיון שהמצוה מוטלת על האב, ולא על אחרים. ואם האב אינו פודה המצוה על הבן שיפדה עצמו וי"א שהקהל יפדוהו ואכן האישה היא חלק מהקהל ולכן אם היא פדתה הבן פדוי.

 

הרב יעקב אריאל |