חנוכת בית משולבת עם זוהר

שאלה

נולד לאחותי בן בשעה טובה, ונתבקשתי לשאול את הרב אם ניתן לשלב בזוהר שיערך בערב הברית גם חנוכת בית שנדחתה זמן רב.(כ-שנה)
האם לחנוכת בית מאוחרת יש איזה ענין או שב ואל תעשה עדיף, והאם מקובל לערב שתי שמחות ביחד?

תשובה

שתי השמחות שהזכרת; חנוכת בית וברית יצחק (זוהר) אור לברית המילה אינן מצוות חובה אלא מנהגים שנהגו בעדות השונות (עי' מג"א או"ח סי' קמז). וע"כ אין בעשייתם יחדיו עשיית מצוות חבילות חבילות. וסביר להניח שעיקר השמחה תהיה לקראת ברית המילה ויציינו את הכניסה לבית בקצרה.

הרב יעקב אריאל |