מה קודם- ברית או אזכרה

שאלה

יש לי היום גם ברית וגם הזכרה שניהם לא של משפחה קרובה
מה יותר חשוב ללכת לברית או לאזכרה?

 

 

 

תשובה

סליחה על איחור התשובה. כבר אמר קהלת (ז, ב) "טוב ללכת לבית
אבל מלכת אל בית המשתה". במקרה שלך אין זה בדיוק בית האבל
ואף לא בית המשתה וע"כ ישמקום להעריך למי אתה קרוב יותר ומי
יפגע אם לא תשתתף. כמו"כ עיקר ההשתתפות בברית המילה הוא
במעשה המצוה ולא במשתה שאחריה.אך בשיקלול הבא בחשבון גם את
הפסוק בקהלת

 

הרב יעקב אריאל |