פדיון הבן במוצ"ש

שאלה

לכבוד
הרב יעקב אריאל
שלום וברכה
אני כהן והתבקשתי לפדות את הבן. התינוק נולד ביום שישי 4 לפנות בוקר, פדיון הבן יוצא בשבת נחמו. כיון שלא פודים בשבת ונהגו לפדות במוצ"ש השאלה כיון שמדובר בפדיון שיתקיים אי"ה בישוב וכיון שאנשים יחששו להגיע במוצ"ש, האם ניתן לקים את הפדיון ביום ראשון בשעות היום ?
בברכה

תשובה

אם הוא נולד ביום שישי אפילו לפנות בוקר הפדיון לכתחילה הוא ביום א' ביום הל"א ולא כפי שחישבת.

הרב יעקב אריאל |