שאלה

האם יכול רופא מומחה לכירורגיה שאינו מוהל לערוך את ברית המילה, ואבי התינוק יברך וימנה אותו למוהל?

תשובה

א. אם הרופא הוסמך לבצע ברית מילה ע"י הוועדה הבין-משרדית לפיקוח על המוהלים – אין שום מניעה שהוא יערוך ברית מילה כהלכתה.

ב. אם הרופא לא הוסמך על ידי הוועדה הבין-משרדית (משרד הבריאות והרבנות הראשית), אזי אין להזמינו לערוך ברית מילה ללא הדרכה מתאימה מרב הבקי בהלכות מילה.

ברגע שהרב הנ"ל יאשר כי המוהל יודע איך לבצע את המילה על פי ההלכה, אין מניעה לאשר לו לערוך ברית מילה כהלכה.

הרב ד"ר מרדכי הלפרין |